Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2018

8180 355a 500
Reposted fromexistential existential viaedenpath edenpath

June 29 2018

https://www.pisf.pl/cache/images/resizeCrop_720x480/files/aktualnosci/2018_04/zimnawojna.JPGhttps://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/RI5ktkqTURBXy8zOTg0YTlkOTY0NDE4NmU0MDg2NjA1YmNkYmY3NjFkMy5qcGVnk5UDAEDNBADNAkCTBc0DFM0BvJUH2TIvcHVsc2Ntcy9NREFfLzIzMzdjOWZkNmI5MzFlZTZjYjBkMjNkY2JhMjU4YTlkLnBuZwDCAA
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viaarcen arcen
Co jest pieczęcią osiągniętej wol­ności? Przes­tać wstydzić się samego siebie. 
— Fryderyk Nietzsche
Reposted fromsohard sohard viaarcen arcen

June 23 2018

7504 63b1 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaskrzacik skrzacik
Zanim zdecydujesz się być z kimś - naucz się być sam. Umieć być samemu, znaczy stać się kimś emocjonalnie niezależnym.
— Wojciech Eichelberger; Krótko mówiąc
Reposted frommercurygirl mercurygirl viaparradisee parradisee

February 16 2018

0134 696f
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viatomash tomash

January 10 2018

2901 9bf3 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viasignofthemoth signofthemoth
Szczęście to delikatna rzecz - wygłosił sentencjonalnym tonem. - Trudno je znaleźć w sobie, a nie sposób znaleźć go gdzie indziej.
— Michel Houellebecq – Platforma
Reposted fromnyaako nyaako viaxannabelle xannabelle
Zwlekanie to sztuka czynienia spraw większymi, niż naprawdę są, aż do momentu, gdy staną się czymś więcej, niż powinny. 
Niech was oświeci!
Reposted fromlordofdragonss lordofdragonss viatomash tomash

January 07 2018

– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viaxannabelle xannabelle
9147 0e93
Reposted fromumorusana umorusana viaxannabelle xannabelle
Każdego prawie dnia chciałem coś zrobić, a gdy nadszedł wieczór, przypominałem sobie, żem nic nie zrobił.
— B. Prus
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viaxannabelle xannabelle
Nic nie jest przyjemniejsze niż myślenie, czytanie, rozmowa, spotkanie z dziećmi, z przyjaciółmi, dobra herbata, film, spektakl, muzyka, kaszmirowy szal, inteligentne towarzystwo, wiedza, jesień, wiosna, lato, dobre, wygodne łóżko, wyrafinowane zapachy, piękne przedmioty, wspomnienia, spokój, uśmiech, śmiech, spacer z moimi psami.
— Krystyna Janda
Reposted frommhsa mhsa viaxannabelle xannabelle

December 30 2017

6949 845d 500

December 27 2017

7096 7315 500
Reposted fromDomii Domii viaxannabelle xannabelle
5596 90e6 500
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viaxannabelle xannabelle
Wie pan, wszystko jedno, czy się ma przed sobą sto lat, rok czy tydzień, zawsze się ma przed sobą wszystko.
— Jerzy Pilch - Bezpowrotnie utracona leworęczność
Reposted fromdurmik durmik viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl