Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 27 2017

Minęli się w czasie; może to on urodził się trochę za wcześnie, może ona za późno. A jednak się spotkali. I każde z nich stanęło przed wyborem. Marzenie i rzeczywistość (...) Zawsze będą nosić swój obraz pod powiekami.
— Katarzyna Rygiel - "Pod powiekami"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaxannabelle xannabelle
Ludzie sukcesu mają siłę robienia rzeczy, na które nie mają ochoty. Czyli, że zamiast brać windę, zawsze cisną schodami do góry. Nikomu się nie chce wstawać rano razem z kogutami – serio – ale są wśród nas ludzie, którzy znajdują w sobie siłę, żeby to czynić i mimo podkrążonych oczu podbijać świat. Każde przełamanie wewnętrznego oporu, przekroczenie własnej granicy buduje w nas moc do działania i zwiększa wiarę we własne możliwości.
 Instead of saying “I don’t have time” try saying “it’s not a priority,” and see how that feels. Often, that’s a perfectly adequate explanation. I have time to iron my sheets, I just don’t want to. But other things are harder. Try it: “I’m not going to edit your résumé, sweetie, because it’s not a priority.” “I don’t go to the doctor because my health is not a priority.” If these phrases don’t sit well, that’s the point. Changing our language reminds us that time is a choice. If we don’t like how we’re spending an hour, we can choose differently.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaahora ahora

December 19 2017

biomerge:

concept: a comedy show with a laugh track but with just one person laughing

Są takie rzeczy, których nie chcesz robić, przysięgasz, że ich nie zrobisz, zabraniasz sobie, a potem to nagle dzieje się samo. Nie da się ich nawet przeanalizować, nie podlegają procesom myślowym: dzieją się, i już, pozostaje tylko patrzeć na siebie ze zdziwieniem i zapewniać, że nie ma w tym twojej winy, po prostu samo się stało.
— Dmitry Glukhovsky – Metro 2033
Reposted frompuella13 puella13 viadesperateee desperateee

December 18 2017

2502 fd9d 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatomash tomash

December 01 2017

2582 2080 500
Reposted fromveronika1997 veronika1997 vialoveveryone loveveryone
6701 c10d 500
Reposted fromrichardth richardth vialoveveryone loveveryone
4601 5ef7
Reposted fromdusielecc dusielecc viaskrzacik skrzacik
4820 1aea
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaskrzacik skrzacik

November 19 2017

Podobnie wygląda sprawa zapominania. Tam nikt nie słyszy: „Zapomnij”. Zamiast tego słyszy: „Let it go”, czyli mechanicznie tłumacząc: „Pozwól temu odejść”. To wyrażenie wali prosto między oczy – wszystko, co jest częścią twojego życia, jest w nim, bo nadajesz temu wartość. Zamiast pozwolić temu odejść robisz w swojej głowie szufladkę z napisem: „Chujowe doświadczenia, których nie chcę się pozbyć”. Nie idziesz do przodu, bo zamiast postawić kropkę, stawiasz same przecinki i babrasz się w przytłaczającym uczuciu porażki.

http://volantification.pl/2016/07/14/pozwol-temu-odejsc
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viamajkey majkey
  • me: *is left alone with my thoughts for more than two seconds*
  • me: the suffering begins
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir

November 15 2017

Niska samoocena jest jak jazda przez życie z zaciągniętym hamulcem ręcznym.
— Maxwell Maltz
Reposted fromwhiteicetea whiteicetea viaaisolro aisolro
7353 9b9e 500
Reposted fromMilcatopy Milcatopy viashadowfax42 shadowfax42

May 14 2017

3740 7604 500
Reposted fromkingavonschabert kingavonschabert

May 06 2017

0648 0f98
Reposted fromsoSad soSad viamajkey majkey
3250 2539 500
Reposted fromoblivions oblivions viamajkey majkey
7164 5475 500
Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Reposted fromrol rol viaahora ahora
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl