Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 08 2017

W rzeczywistości jest tak, że jednego dnia chcielibyśmy uśmiechać się do całego świata, chodzić w kolorowych ubraniach, przyciągać spojrzenia, a drugiego - po prostu zniknąć. Pokazać swoją pasję światu - ale podrzeć dokładnie karteczkę z pośpiesznie napisanym na kolanie tekstem piosenki czy wierszem, bojąc się reakcji innych. Pragniemy wyjść poza strefę komfortu, jednocześnie odczuwając niepokój przy każdej rozmowie z nieznajomymi. Chodzące sprzeczności.  Tęsknimy za zrozumieniem, wstydząc się mówić. Wypełniamy nasze relacje słowami lekkimi i słodkimi jak wata cukrowa, bojąc się pokazać to, co siedzi nam w głowach. A przecież każdy ma jakieś 'coś'. I to 'coś' dręczy, gnije gdzieś w głębi, domaga się, żeby o nim mówić, jednocześnie czyniąc z siebie największe tabu. 
Cztery Wieki Później
Reposted fromczterywiekipozniej czterywiekipozniej viaitjen itjen
Lubię mieszkać sama i słuchać głośno muzyki, i kąpać się przy otwartych drzwiach, i śpiewać przy sprzątaniu, i gotować sobie sama obiad, i jeść z serialem, i czytać książkę, i sama wszystko sprzątać, i wynosić sama śmieci...
Ale zasypianie sama każdego dnia to najsmutniejsza rzecz na świecie.
— zbk.
Reposted fromzabka zabka viaahora ahora

April 06 2017

My deplorable mania for analysis exhausts me. I doubt everything, even my doubt.
Gustave Flaubert, from a letter to Louise Colet, The Letters of Gustave Flaubert: 1830-1857 (Belknap Press, 1990)
Reposted fromLittleJack LittleJack viaCarridwen Carridwen
0988 e7c4 500
Reposted fromimmortal-a immortal-a viakrolfasolek krolfasolek
Na pytanie, gdzie można kogoś poznać, odpowiadam w dupie. Poznawanie ludzi to nie kwestia miejsca, tylko kwestia nastawienia. Otwartości.
— Pokolenie Ikea
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.


— Brigitte Nicole
Reposted fromfreedomlover freedomlover viacannellle cannellle
Mówienie ludziom „nie” jest wspaniałą rzeczą, jest to część przebudzenia. I zrozum, to nie jest egoizm. Egoizmem jest wymaganie od innych, by żyli życiem, które akurat tobie wydaje się najwłaściwsze. To jest egoizm. Żyć swoim życiem nie jest egoizmem.
— Anthony de Mello
Reposted fromnawmi nawmi viapatos patos
0104 1f06 500

versane:

 versane

Reposted fromtosiaa tosiaa vialonelypassenger lonelypassenger
5786 892b 500

jessfink:

A comic I made a while ago about depression.
http://jessfink.com/kwe/?id=189

Reposted fromlordminx lordminx viagabor gabor
And then her heart changed, or at least she understood it; and the winter passed, and the sun shone upon her.
J.R.R. Tolkien, The Return of the King
(via wordsnquotes)
Reposted fromAmericanlover Americanlover viakamykowata kamykowata

Friendly Life Reminder

cwote:

  • People leave
  • Life goes on
  • It is what it is
  • Don’t over think
  • Everything is temporary
  • Let it go
Reposted fromLauderdak Lauderdak viaathlin athlin

March 22 2017

4117 e1eb 500
Reposted fromwdzienniku wdzienniku viaechoes echoes

February 21 2017

Każda osoba, którą spotykasz w życiu, chce Cię nauczyć czegoś bardzo ważnego na Twój temat. Jeśli jesteś w konflikcie z kimkolwiek, bez wątpienia jesteś w konflikcie z jakąś częścią swojej osobowości. Jeśli zauważasz, że w relacjach, jakie nawiązujesz przewija się pewien określony schemat i wzór, lub występuje powtarzający się problem, oznacza to, że lekcja, którą masz do przerobienia jest szczególnie ważna. To nie osoba jest Twoim problemem, ale jej archetyp, który siedzi w Twojej głowie. "Zatem jaki jest Twój mit, mit, w którym naprawdę żyjesz?"
— Carl G. Jung
Reposted fromkonrad konrad viamyzone myzone

February 14 2017

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir

July 09 2015

(...)powtarzał często, że aby coś znaleźć, trzeba poszukać. Istotnie, zazwyczaj kiedy się szuka, zazwyczaj się znajduje, nie zawsze jednak dokładnie to, o co chodziło.
— J.R.R. Tolkien ,,Hobbit"
Reposted fromklapki klapki viaUnrealUnreality UnrealUnreality

June 29 2015

3438 2ee1 500

gravity-gravity:

Bedroom on top of the Holmenkollbakken in Oslo (Wow!!)

Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viamyzone myzone

Christian Marclay - Body Mixfun with album covers
3982 866b 500
Reposted fromwitty5sosurl witty5sosurl viaDieKleineMy DieKleineMy

June 27 2015

KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromrainbowside rainbowside viamyzone myzone
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl