Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 14 2017

3740 7604 500
Reposted fromkingavonschabert kingavonschabert

May 06 2017

0648 0f98
Reposted fromsoSad soSad viamajkey majkey
3250 2539 500
Reposted fromoblivions oblivions viamajkey majkey
7164 5475 500
Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Reposted fromrol rol viaahora ahora

April 29 2017

Chcesz pięknego życia? To zacznij od nowa, i od nowa, i od nowa aż dostaniesz to o co chodzi. Rób to, czego najczęściej się boisz, a ludzie boją się dwóch rzeczy: zaczynania nowego i kończenia starego. Lawirują pomiędzy nimi, bo może samo wyjdzie. Zwykle nie wychodzi.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo

April 23 2017


that was the biggest fucking overreaction im laughing so hard
How do Red Pandas even survive in the wild?
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viastraycat straycat
Some days you just have to say ‘fuck it, I did what I could today’ and just let go of all the stuff you wanted to do. Life is too short to be angry with yourself for being human.
constantine-spiritworker (via constantine-spiritworker)

April 21 2017

April 19 2017

5359 e5b5 500
Reposted fromexistential existential viaechoes echoes

April 14 2017

Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Dziś


Dawniej się trzeba było zużyć, przeżyć ,

by przestać kochać, podziwiać i wierzyć;
dziś - pierwsze nasze myśli są zwątpieniem,
nudą, szyderstwem, wstrętem i przeczeniem.

Dzieci krytyki, wiedzy i rozwagi,
cudzych doświadczeń mając pełną głowę,
choćby nam dano skrzydła Ikarowe,
nie mielibyśmy do lotu odwagi.
My nie tracimy nic, bośmy od razu
nic nie przynieśli - i tylko nam bywa
tak źle, że na złe takie brak wyrazu,
a serce pęka w nas i we krwi pływa.

7690 fbe9 500
Reposted fromlaters laters
Najpiękniejsi ludzie, których znam, to ci, którzy znają smak porażki, poznali cierpienie, walkę, stratę, poznali swoją drogę na wyjście z otchłani. Ci ludzie mają wrażliwość i zrozumienie życia, które wypełniają ich współczuciem, łagodnością i głęboką, kochającą troską. Piękni ludzie nie biorą się znikąd.
— Elisabeth Kübler-Ross
Reposted fromcieszypucha cieszypucha viaoutofmyhead outofmyhead
2293 bf02 500
Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viaQliczek Qliczek
Każdy się wstydzi być nieszczęśliwym. To tak jak nie odrobić zadania albo mieć pryszcza. Wszyscy, którzy nie są szczęśliwi, czują się winni jak przestępcy
— Sławomir Mrożek, "Tango"
Reposted fromgumisiowelove gumisiowelove viasomebunny somebunny
Potrząsając głową, żeby w ten sposób wyrzucić z niej myśli, zirytował się, że krąży w nim tyle lęków: każdego dnia wystarczało, żeby stał się nieco mniej czujny, a już wyłaniał się strach. 
— Éric Emmanuel Schmitt "Papugi z placu d'Arezzo"
1552 4a08
Reposted frommrautyna mrautyna viamagolek22 magolek22

April 13 2017

6173 2eab 500
Reposted fromfamouslastnerds famouslastnerds viaFif Fif
9525 1a2c
Reposted fromNajada Najada viaEmilieBronte EmilieBronte
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl